Sunday, December 14, 2014

Дојди, тука сум

Ако сакаш да дојдеш да ме навредиш
Дојди навреди ме,
Јас ќе те гушнам
Ако сакаш да ме проколнеш
Дојди преколни ме сто пати
Јас ќе те гушнам
Ако сакаш со камен да фрлиш
Дојди фрли по мене
Јас ќе те гушнам
Ако сакаш да си ја стоплиш душата
Дојди слободно
Јас ќе те гушнам

Бидејќи и  мене некој ме има гушнато.