Wednesday, February 21, 2018

Птица без крилја


         Кога на птицата ќе и се пресечат крилјата не се појавуваат нови. Се обидува да замавне, се што и останува се вечните обиди, но залудно. Воздухот се уште е истиот од вчера, денот можеби дури и посветол, но крилјата ги нема. Светлината родена во срцето зајдува, среќата која извира од душата се губи. Блесокот претворен во темнина, патот во џунгла. А сепак се е исто ко вчера. Кога на птицaтa ќе и ги пресечеш крилјата таа умира, а Сонцето повторно се раѓа.